Aukčný predaj nehnuteľnosti.

Aukčný predaj nehnuteľnosti.

Čo je to aukcia ? Je to forma predaja, pri ktorom sa v určitom čase a na určitom mieste sústreďuje ponuka a dopyt, pričom pre predaj formou aukcia sú vopred stanovené podmienky. Aukcia je jednou z foriem v podstate dobrovoľnej dražby, pri ktorej potenciálni kupujúci dávajú ponuky na rozdiel do priameho zaplatenia predávajúcemu za tovar.

V realitnom odvetví sa samozrejme ako tovar považuje ponúkaná nehnuteľnosť a v praxi to znamená že predávajúci  si vyhradzuje v prípade viacerých záujemcov zvoliť najvýhodnejšiu ponuku.

Prečo je táto forma predaja  výhodná ?

V prípade správne nastavenej ceny nehnuteľnosti získame omnoho väčší počet záujemcov. Cieľom je spokojný až nadšený klient, či už predávajúci, že dostal viac peňazí ako očakával ale aj že kupujúci tú ponuku získal. Predaj  prebehne  rýchlejšie a samozrejme bezpečne podľa vopred dohodnutých podmienok. Naopak pri vysokej nastavenej cene pri postupnom znižovaní to potenciálni klienti vidia a často krát vyčkávajú kam až cena klesne. A veľa krát predávajúci získa menej ako je jeho skutočná tržná cena preto že zľavovanie obecne vzbudzuje nedôveru. 

Ponúkam Vám On-line aukciu, ktorá je jednoduchá. Záujemcovia vypisujú svoju ponuku do príslušného políčka. Transparentná, lebo okamžite vidia či je ich ponuka najvyššia. Dôveryhodná, lebo prebieha na oficiálnej stránke aukcie za jasných deklarovaných pravidiel a existuje z aukcie aj záznam. Je rýchla lebo sa vyhlási v určitý deň a hodinu a po jej ukončení sa podpisuje rezervačná zmluva.

Zaujal Vás takýto možný predaj ? Neváhajte ma kontaktovať, veľmi rád vám všetko vysvetlím a následne pomôžem s predajom nehnuteľnosti tak trochu inak. 

certifikat-michalmrazek

Stiahnite si zadarmo

7 chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov